Azimuth d.o.o

AZIMUTH-DPS d.o.o.

Kompanija AZIMUTH-DPS d.o.o., registrovana je 2010. godine sa pretežnom delatnošću proizvodnja ventila i slavina, a uskoro je osnova delatnost proširena na oblasti obnovljivih izvora energije i remonta komponenata procesne tehnike (hidraulične, pneumatske, elektro i mašinske uređaje).

Godine 2012. godine, na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa novopostavljenim poslovnim ciljevima, izvršene su potrebne tehnološke pripreme i stvoreni uslovi za uspešan rad u oblasti razvoja, proizvodnje i remonta odbrambenih tehnologija. Na taj način stvoreni su uslovi za pružanje usluga u oblasti vojne industrije, usluga potencijalnim stranim partnerima i usluga trgovačkim firmama koje se bave prometom naoružanja i vojne opreme.

Delatnosti:
•    Projektovanje, proizvodnja i remont industrijskih ventila i slavina;
•    Projektovanje, proizvodnja, sklapanje i montaža solarnih sistema
•    Projektovanje, proizvodnja, sklapanje i montaža vetrogeneratora
•    Remont i održavanje procesne opreme
•    Razvoj, proizvodnja i remont komponenata naoružanja i vojne opreme

Za izvršavanje navedenih delatnosti kompanija raspolaže odgovarajućim mašinskim parkom i specijalizovanim probnim stolovima za hidraulične, pneumatske i električne komponente, kao i specijalizovanim stručnim kadrom za navedene delatnosti.

Vaš AZIMTH-DPS tim