Jomil d.o.o

JOMIL d.o.o.

 

JOMIL d.o.o, osnovan 2000. godine, kao preduzeće sa ograničenom odgovornošću, započelo je svoje aktivnosti sa misijom da doprinese revitalizaciji srpskog sela i industrijske proizvodnje, i sa ciljem da svoju delatnost prevashodno razvija na svetskom tržištu. Danas, JOMIL d.o.o. je nosilac poslova za celu JOMIL GRUPU.

Nastavljajući tradiciju srpskog zadužbinarstva JOMIL d.o.o. je preuzeo ulogu generalnog sponzora UDRUŽENJA DOMAĆINA SRBIJE.

Delatnost

Trgovina sledećih roba:

 • zdrava hrana, kvalitetne voćne rakije i prirodni sokovi
 • semenska roba i ostali poljoprivredni proizvodi
 • industrijska armatura (ventili i slavine), rezervni delovi, repromaterijal, polu fabrikati, mašinski i elektro proizvodi namenjeni za opremanje industrijskih kompleksa
 • mašine i oprema iz oblasti poljoprivredne mehanizacije

Inženjering za sledeće poslove:

 • industrijskih objekata za proizvodnju rezervni delovi, repromaterijal, polu fabrikati, mašinski i elektro proizvodi namenjeni za opremanje industrijskih kompleksa
 • školskih i zdravstvenih objekata,
 • turističkih objekata,
 • objekata za proizvodnju zdrave hrane i voćnih rakija
 • objekata infrastukture (sportskih objekata, pratećih objekata uz magistralne puteve,  skladišta opšte i posebne namene),
 • rezidencijalnih objekata

Usluge:

 • Projektovanje i gradnja industrijskih, školskih, turističkih, infrastrukturnih i rezidencijalnih objekata
 • Transfer  tehnologija u oblasti poljoprivrednih proizvoda i mašina