Organizaciona šema Jomil Inženjeringa

jomil-gradnja-organizaciona-sema1